DEELECONOMIE

 

Door de huidige systeemcrisis in de wereld zullen we onze maatschappij anders moeten gaan inrichten. Die wijzigingen zien we nu al gebeuren (we schrijven april 2013).

Steeds meer burgers ontwikkelen gezonde en vernieuwende initiatieven om het leven draaglijker te maken en de maatschappij duurzamer ter maken. De burgers worden de baas en zetten de toon. De overheid is nog steeds hard nodig, maar dan vooral op een faciliterende wijze om de burgerinitiatieven mogelijk te maken.

 

Burgers en groepjes mensen komen meer en meer zelf met plannen om onze samenleving beter in te richten. Daarbij is een duur management overbodig en gaat het puur om de praktische werkzaamheden die zonder dure, brede top door de vakmensen zelf kunnen worden uitgevoerd. Immers, vakmensen zijn prima zelf in staat om zonder al te veel regelgeving en supervisie zaken te regelen en hun werk te doen.

 

Zo zijn er mensen die 'Buurtzorg' hebben opgezet. Dit zijn verpleegkundigen die zonder management zorg verlenen aan een vast groepje zorgbehoevenden. Een kleinschalig project dat evenwel door het hele land is verspreid en dus voor veel banen zorgt. De mensen die hulp nodig hebben, hebben meestal een vaste verpleegkundige. Patiënten en ouderen én verpleegkundigen blij.

 

Dit is slechts een enkel voorbeeld van zeer veel initiatieven die door gewone burgers zijn bedacht en opgezet. 

 

Burgers zijn erg slim en ontwikkelen binnen hun vakterrein de mooiste plannen en werken samen de meest innovatieve ideeën uit. Indien de overheid, de landelijke en plaatselijke politiek, deze initiatieven steunt en faciliteert, ontstaat er iets heel moois.

 

Heel veel burgers willen een fijnere en betere samenleving en je hebt maar enkele actieve omslagdenkers en initiatefnemers nodig om een hele nieuwe samenleving op poten te zetten. Een samenleving die is gericht op een laagdrempelige, goedkope samenwerking van burgers, gefaciliteerd door de ondersteunende overheid.

 

Veel burgers hebben goede ideeën om onze samenleving positief te veranderen. Daardoor kan een deeleconominie ontstaan waarbij mensen veel meer samenwerken, ruilen, elkaar helpen en in plaats van geld vragen diensten aan elkaar verlenen.

 

We zullen als samenleving wel op die manier te werk moeten gaan, want het kapitalisme is zichzelf in moordend tempo om het leven aan het brengen. De oude manieren en systemen blijken te hebben gefaald en niet meer te werken.

 

Ook worden er vanuit de samenleving steeds meer 'groene' ideeën ontwikkeld. Ideeën waarbij groene energie wordt ingezet. Zo zijn er legio mogelijkheden voor windmolenparken in het water. Maar ook kan er veel meer op het water gebouwd worden zonder belangrijke ecosystemen aan te tasten. Ten slotte kunnen ruimtes op het water, op daken, in parken en sportaccommodaties multifunctioneel worden benut met behulp van de technologie. Zo kan een veel hoger rendement worden behaald, niet zozeer economisch maar wel als het gaat om duurzaamheid.

 

Het mooie van een diepe systeemcrisis - zo een als waar we nu inzitten sinds 2008/2009 - is, dat we veel creatiever moeten worden/denken en gedwongen worden om te verbeteren en te veranderen en dat we worden gedwongen om gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn en van de kansen die we eerst hebben laten liggen. We zullen andere prioriteiten moeten stellen en oude systemen omver moeten werpen.

 

Nogmaals, die ontwikkeling is al volop gaande zonder dat we het nu al echt merken en in de gaten hebben. Maar meer dan ooit worden er vanuit de burgers en vanuit burgergroepringen zelve initiatieven genomen tot verandering en verbetering.

 

Problemen zullen er altijd zijn en deze aarde wordt nooit een paradijs, maar we kunnen en zullen er wel in slagen om onszelf en de planeet voorlopig te redden en een antwoord te verzinnen op de crisis...

 

Transitiehoogleraar Jan Rotmans is een van de grote vernieuwers en een groot praktisch denker. Hij heeft een antwoord op veel van onze vragen/uitdagingen/dilemma's en hij weet hoe we de hindernissen kunnen overwinnen, op welke manier we hordes kunnen nemen.

 

Google maar eens op zijn naam, zou ik zeggen. Hij is een van van de grootste maatschappijvernieuwers ooit, een ontzettend wijs man.